Det där med att hitta bra fiskevatten är inte alltid så lätt. Det kan vara klokt att titta på kartor för att studera omgivningen i närheten av där man bor. Då kan man lätt hitta vattendrag som ligger i närheten. Men det är inte alltid så lätt att fiska i alla vatten.

Var finns fisken?

Det finns fisk i de flesta vatten men det kan finnas fler eller färre individer. Om man vill veta mer om vilka fiskar som finns var kan man gå in på lokala fiskeklubbars hemsidor. De brukar vara duktiga på att uppdatera och skriva om hur fiskbestånden ser ut. Om man vill fiska på vintern är det också där man kan få reda på om det är möjligt att isfiska och om isen är tillräckligt tjock. På sajterna får man också reda på om det behövs fiskekort eller om det är några särskilda regler som gäller för fisket.

Fiska i havet?

Fiska i havet kan man göra i nästan varje svensk kuststad. I de allra flesta fall behöver man inte heller ha något fiskekort eller annat tillstånd för att kunna fiska där. Dock får man räkna med att det kan vara svårt att hitta ett ostört ställe att fiska på om man inte har en båt. På till exempel stränder är det för grunt för att fiska, man får inte stå på privata bryggor och på en badbrygga kan det vara för mycket folk för att man ska kunna fisk. Det kan också vara klokt att undvika fiske i hamnar eftersom vattnet där kan vara ganska förorenat.

Får man fiska överallt?

Nej, man får faktiskt inte fiska överallt. I de allra flesta sjöar måste man ha ett fiskekort för att få fiska men ibland räcker inte ens det. I till exempel naturreservat får man inte fiska alls, även om det finns fina fiskedrag med fisk i. Om man gör det kan man få fiskeutrustningen beslagtagen och dessutom kan man straffas med böter eller fängelse om fisket innebär ett grovt brott.

Det är inte heller tillåtet att gå in på en tomt nära ett hus för att fiska. Även om fiskedraget tillhör allemansrätten och man har fiskekort får man inte störa på en tomt. Är det däremot en skog mellan bostadshuset och vattendraget brukar det inte vara något problem.