Som fiskare måste man se till att hålla koll på vilka regler som faktiskt gäller på den eller de platser man vill fiska på. Man kan inte ta för givet att samma regler gäller överallt utan de kan skilja sig åt rejält.

Skaffa fiskekort

Det allra första du behöver ta reda på är om du behöver ett fiskekort för att fiska, vilket är ett slags tillstånd. I och med att du skaffar fiskekortet accepterar du alla regler som gäller för fisket. Du får betala en liten avgift för fiskekortet och pengarna används för att underhålla vattendragen och för utplantering av fisk vid behov. Fiskekorten kan gälla i ett eller flera vattendrag, under en dag, en vecka eller i upp till ett år. På de flesta ställen gäller ett kort per fiskespö, men kortet är inte personligt. Det finns dock undantag som gör kortet personligt.

Vilka fiskar får tas upp?

Det kan finnas olika fiskar som får tas upp beroende på var och när man fiskar. Under vissa tidsperioder får man till exempel inte fiska lax i Emån. Det finns också gränser för hur stora eller små fiskarna får vara för att tas upp. Ofta skyltas det om reglerna på fiskeplatserna.

Får man använda båt?

Om man får använda båt eller inte när man fiskar varierar. På havet får man alltid använda båt för att fiska, men i en insjö är det inte säkert det är okej. Många gånger är en eka som man ror med åror okej att använda men man får däremot inte sätta en motor på båten och använda den. Det beror helt enkelt på att motorn kan störa fisken alltför mycket.