Välkommen till Navsjon.se – Information om Nävsjön i Södermanland. Denna sida var tidigare hemvist för en fiskeförening, men är numera hemvist för Nävsjöns Ornitologförening istället.

Nävsjön är en Sjö i sydväster om Nyköping (ca. 19 km.). Själva sjön är på ca 85ha och ligger i ett naturskönt område som länge fungerade som ett s.k. Domänreservat. Med domänreservat menas en typ av skogsreservat, vilket är en lägre skyddsnivå än natureservat (Namnet kommer från det gamla domänverket). Numera hör Nävsjön med ett antal hektar skog till ett riktigt Naturreservat!

I naturreservat råder hårdare villkor än vad som normalt gäller för allemansrätten. Du får exempelvis inte tälta här mer än två dygn i sträck, inte bryta kvistar och träd eller göra upp eld heller för den delen.Dock så går det att fiska, men du måste då ha fiskekort. Norra delen är anpassad med grusade gångar så att rörelsehindrade har lättare att ta sig fram. Fisket sker året om. Stor regnbåge sätts in under isfri årstid.

Aktiviteter med föreningen sker normalt på tidiga lördagar då vi spanar med kikare från ett antal utsatta gömslen kring både norra, västra och södra Nävsjön. Ta med dig fika och klä dig varmt och oömt. Vi har lånekikare och liggunderlägg till låns.