Vi har glädjen att meddela att föreningen har fått en ny Sekreterare (tillförordnad) till styrelsen – Birgitta Månsdotter.

Olof Svensson har valt att lämna sekreteraposten på grund av tidsbrist. Han låter dock hälsa att han kommer fortsätta som aktiv inom föreningen, men att nuvarande familjesituation ej tillåter tiden som positionen tar i anspråk.

Styrelsen valde därför enhälligt en ny adjungerad sekreterare i Birgitta Månsdotter, som kommer att sitta fram till nästa stämmodatum i November (datum ej spikat i dagsläget, se information i epost-cirkuläret).

Birgitta har varit med oss i Nävsjön sedan hon tillsammans med familj flyttade till Nyköping för två år sedan från Stockholm. Med ett brinnande intresse för natur och ornitologi som bland annat manifesterat sig i ett nästan livslångt medlemsskap i STOF, är sekreterarposten ett naturligt steg när hon nu bytt förening från stockholm till oss i söder om storstaden.

Birgitta arbetar som fotograf och korrekturläsare på bland annat SVD och har därtill tidigare varit på lokaltidningen Kkuriren.

Hon är också aktiv som skribent både i  egna projekt på internet och som frilans. Ett framstående exempel är hennes arbete för försäkringssajten Försäkrat och Klart , där hon gjort såväl research som författat innehållet i recensionerna för villaförsäkringarna.

Med hennes goda kontakter inom Mediasverige är också ambitionen att vi på sikt ska kunna stärka våran närvaro i ornitologsverige genom bättre kommunikation till både medlemmar, intresserade och andra förneningar.

Om du behöver komma i kontakt med Birgitta hittar du kontaktuppgifterna på styrelsens undersida.

Ny sekreterare i Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *