Våra medlemmar Fia, Mats och Sven låter hälsa att dem förra söndagen (29/1), var ute och låg i västra gömmat nr. 1. En fantastisk dag med gott väder i trevliga vänners sällskap och många härliga siktningar. Men det som tog priset var att de tror sig fått syn på en kungsfiskare. Senast en sådan sågs var i Skara ungefär vid den här tiden på året (Se Skaraborgs länstidnings artikel).

Tyvärr togs ingen bild vid tillfället, men här är en Wikibild på en kungsfiskare som äter en maggot. Källa: Wikimedia foundation

Kungsfiskaren inte bara heter så, utan tillhör även ett släkte av sju fågelarter som kallas för Kungsfiskare (Alcedinidae). Det var den mindre orange-blåa versionen av fågeln som siktades förra helgen.

Fakta om Kungsfiskaren

Kungsfiskaren finns i Europa, Asien och Norra afrika och är normalt bosatt i dessa länder utan flytt. Från områden där floder (vilket är en del av dess habitat), fryser till brukar den dock flytta från på vintern till varmare breddgrader. Normalt håller den dock inte till på Svenska breddgraden, utan den brukar hålla sig söder om 60:e breddgraden.

Den vanliga kungsfiskaren är stor som en sparv ungefär, och har en kort stjärt och ett stort huvud vilket ger en väldigt typisk profil för denna fågel. Näbben är lång och smal för att effektivt kunna äta fisken som den fångar genom att dyka ned i vattendragen.

Med andra ord är det inte speciellt konstigt att fågelarten har fått namnet kungsfiskare.

Också häckning sker typiskt sett vid vattendrag som rör sig, och i vårt fall så siktades fågeln i närheten till just nävån. Fågeln är väldigt territoriell, och ett av skälen till detta menar forskarna beror på att den måste konsumera uppemot 60% av sin egen kroppsvikt i föda varje dag! Under sådana omständigheter blir det nödvändigt att själv kontrollera en del av en flod för att kunna tillgodogöra sig en stabil födotillgång.

Skulle en annan Kungsfiskare inkräkta på territiet, blir det inte sällan slagsmål genom näbbbitning och genom att fåglarna försöker dränka varann genom att hålla den andre under vattnet.

 

Kungsfiskare spanad på västra stranden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *