Nävsjöns Ornitologer och Naturvänner

Orgnr: 802433-0112

Adress (Till föreningslokalerna):

Ängsvägen 2

611 76

Nävekvarn

Vi har för närvarande inga lokaler i direkt anslutning till Nävasjön, men dock har vi tillstånd att upprätta ett mindre förråd för förvaring av utrustning under 2017.

Nävsjöns Ornitologerna Styrelse

Styrelsen är föreningens näst högsta beslutande organ efter föreningsstämman, men sköter föreningens vardagliga göromål. Väljs en gång om året efter kallelse en månad innan. Vi håller normalt stämman i November efter flytten är över i föreningslokalerna i Nävekvarn.

Bengt Ekströmt – Ordförande och Grundare

Född: 1966
Epost: Ordf@navsjon.se
Yrke: Professor i idéhistoria Uppsala universitet

Bengt har enligt sig själv levt ett väldigt händelserikt liv, med perioder utomlands (Afrika, asien) i tjänst som reservofficerare vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter på läroverket. Såsom Uppsalait gillar han Punsch och skrål, och gjorde under studenttiden sina första betraktelser över fågellivet. Självfallet medlem i Södermanland-Nerikes Nation.

Efter Olof Svenssons avträdande från Sekreterarposten sköter Bengt också kassörens uppgifter tills nästkommande föreningsstämma i november.

Birgitta Månsdotter – Sekreterare (tillförordnad)

Född: 1984
Epost: Kassor@navsjon.se
Yrke: Korrekturläsare & Fotograf på SVD, skribent på F&K (Försäkratochklart.se)

Glad Stockholmstjej med långvarit engegamang inom fågelvärlden, och särskilt inom STOF. Som kontorsarbetare tycker hon det är viktigt att komma ut i naturen och röra på kroppen, och fågelskådning är perfekt för detta syfte, något hennes numera framlidne far lärde henne i barndomen.

Birgitta är tillförodnad sekreterare i styrelsen fram till nästa föreningsstämma.

 

Rosa B’mele – Ordinarie ledamot

Född: 1953
Epost: Rosa.bmele@telia.se

Yrke: Utbildad teolog vid svenska kyrkan. Tjänstgör som dekan i Nyköpings kyrka.

Rosa har en fantastisk kunskap om fåglar och ett gediget fågelintresse som bland annat har manifesterat sig under hennes många resor till Subsahariska afrika.

Maria Jansson – Ordinarie Ledamot

Född: 1980
Epost: Maaariee.Jay@hotmail.se

Utskott

Miljöutskottet – Anna skarhed, Johan Ingesson, Henrik Stark

Vårt utskott för miljö arbetar kring miljöfrågor i och runt nävsjön, vad som påverkar och så vidare. Med Annas goda kontakter på naturvårdsverket och Länsstyrelsen i sörmland har också gett goda samarbetsformer.

Reseutskottet: Olof Svensson, Bengt Ekströmt

Handhar våra resor med föreningen. Oftast sker en eller två resor om året, vid våren respektive hösten för att pricka in vandringarna på olika ställen i världen. Föreningen har hitills besökt Hornborgarsjön(2014) och fågelviken i Tjust (2016). Önskemål för resemål inför framtiden inom föreningen är bland annat Irland och även Sydafrika just nu.